Om idrettsnettene våre

Gjenbruk av nett fra fiskerinæringen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Næringen får gitt sine redskap et nytt liv; idrettsklubber, skoler, foreninger og andre kan begrense sin miljøpåvirkning ved å velge gjenbruk, og miljøet skånes for produksjonen av mer ny plast med alle utslippene dette innebærer. Idretten er en storforbruker av nett, men det er heldigvis også fiskeriene.

Ved å koble disse to sammen kan den ene næringens avfall bli den andres ressurs!

Nettene vi bruker til sportsnett kommer hovedsakelig fra den norske fiskerinæringen. De kan også komme fra andre land, som Island, Færøyene eller Seychellene, ettersom vi samler inn nett til gjenvinning mange steder i verden.

Idrettsnettene vi lager holder høy kvalitet, og vi har blant annet levert nett til skoler, frivillige organisasjoner og Norges Volleyballforbund.

Vi gjenvinner også deres brukte idrettsnett! Ta kontakt med oss for å organisere gjenvinning, eller returner idrettsnett til gjennvinning hos oss via Posten.no.