Fra havet til idretten

Nofir har fra 2011 til 2023 samlet inn over 60 000 tonn redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. I tillegg til gjenvinning lager vi også idrettsnett av kasserte fiskenett.

Ved å velge bærekraftige idrettsnett fra Nofir bidrar dere til gjenbruk av gode materialer fra fiskerinæringen, mindre jomfruelig plast i omløp og mindre utslipp av CO2 – faktisk en reduksjon på hele 90% CO2e ifølge vår LCA!

Se våre produkter her, eller kontakt oss for å fortelle oss mer om deres behov.

LES: Først ut med Nofirs nye idrettsnett: - Veldig fornøyd!

Daglig leder ved leirstedet i Oslofjorden var lei av å alltid kjøpe nytt. Da fant hun tilfeldigvis Nofirs alternativ:

Trykk her for å lese om Strandheim Leirsted som mottok de første idrettsnettene fra Nofir.

Om idrettsnettene våre

Gjenbruk av nett fra fiskerinæringen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Næringen får gitt sine redskap et nytt liv; idrettsklubber, skoler, bedrifter, foreninger og andre kan begrense sin miljøpåvirkning ved å velge gjenbruk, og miljøet skånes for produksjonen av mer ny plast med alle utslippene dette innebærer. Idretten er en storforbruker av nett; det er også fiskeriene.

Ved å koble disse to sammen kan den ene næringens avfall bli den andres ressurs!

Nettene vi bruker til sportsnett kommer hovedsakelig fra den norske fiskerinæringen. De kan også komme fra andre land, som Island, Færøyene eller Seychellene, ettersom vi samler inn nett til gjenvinning mange steder i verden.

Nettene vi lager holder høy kvalitet, og vi har blant annet levert nett til skoler, avfallsselskaper, frivillige organisasjoner og toppidretten som Norges Volleyballforbund.

Vi gjenvinner også deres brukte nett! Ta kontakt med oss for å organisere gjenvinning, eller trykk her for å sende nett til gjenvinning hos oss.

Idrettsnett fra Nofir