Nettene vi bruker til sportsnett kommer hovedsakelig fra den norske fiskerinæringen. De kan også komme fra andre land, som Island, Færøyene eller Seychellene, ettersom vi samler inn nett til gjenvinning mange steder i verden.

Om våre idrettsnett

Gjenbruk av nett fra fiskerinæringen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Næringen får gitt sine redskap et nytt liv; idrettsklubber, skoler, foreninger og andre kan begrense sin miljøpåvirkning ved å velge gjenbruk, og miljøet skånes for produksjonen av mer ny plast med alle utslippene dette innebærer. Idretten er en storforbruker av nett, men det er heldigvis også fiskeriene.

Ved å koble disse to sammen kan den ene næringens avfall bli den andres ressurs!

Vi er Nofir

Vi samler inn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen rundt om i verden. Sluttproduktet vårt brukes som råmateriale for gjenvinningsindustrien, og blir til en rekke ulike produkter.

61.000+ tonn samlet inn

Siden 2011 har Nofir samlet inn over 61.000 tonn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.