Oppdag unike produkter
laget av marint avfall

🌊 Fra havet til idretten

Ved å velge bærekraftige nett fra Nofir bidrar du til gjenbruk av gode materialer fra fiskerinæringen. Det blir mindre plast i havet, mindre utslipp av CO2 og mindre jomfruelig plast i omløp. Idrettsnett fra Nofir sparer nærmere 90% klimagassutslipp, se vår LCA.

Hva våre kunder sier

★★★★★

Retura Iris kjøper containernett fra idrettsnettprosjektet til Nofir. Vi ønsker å ta bærekraftige valg av utstyr og da passer containernett fra ombrukte fiskeredskaper perfekt. Nettene er like bra som helt nye og fungerer godt i daglig bruk.

Jacob Opshaug, Retura Iris
★★★★★

Jeg kom over Nofir etter at jeg lette bevisst etter brukte trålegarn som vi kunne bruke til aktivitetene våre her ute. Det har hele tiden irritert meg at vi måtte kjøpe nye nett, når vi samtidig vet at det finnes alternative nett der ute med god kvalitet.

Marianna Xiros Villard, Strandheim Leirsted
★★★★★

Dette prosjektet er en fulltreffer for oss, og vi håper på å kunne lede an i denne utviklingen også for resten av idrettene. Nofir har allerede vist potensialet for en ordning igjennom vårt tidligere samarbeid hvor materialet for en hel strandvolleyballbane var gjenvunnet fra fiskeri- og havbruksnæringa. Det eneste man ikke har fått til å produsere av kassert fiskeriredskap er selve ballen.

Iver Horrem, Norges Volleyballforbund